ECKARTS NOTES. Click here to read more and order!

Wie snel groot wil worden, moet vooral klein blijven

Jun 18, 2007 (Trouw , Vincent Dekker )
Ondernemer en inspirator Eckart Wintzen geeft in zijn nieuwste boek het geheim prijs van de succesformule van zijn bedrijf BSO.

Groot worden door klein te blijven. Het lijkt een contradictio in terminis, maar zoals wel vaker bij ondernemer/inspirator Eckart Wintzen blijken ogenschijnlijke onmogelijkheden soms toch juist tot fraaie resultaten te leiden.

Wintzen maakte in de jaren tachtig furore met zijn automatiseringsbedrijf BSO. Dat groeide als kool, zoals wel meer bedrijven in die branche toen deden, al ging het bij BSO wel extra hard. Voor Wintzen was die groei echter niet in alle opzichten een zegen: hij had eigenlijk helemaal geen zin om 'baas' te moeten spelen over een groot bedrijf. Dus verzon hij, toen de mijlpaal van de pakweg eerste vijftig werknemers werd bereikt, een list: hij schiep een tweede BSO. Het bedrijf werd gesplitst in twee ongeveer even grote 'cellen'. De baas van een cel kende weer al het personeel bij naam en kon verantwoordelijkheid nemen voor alles dat in een cel gebeurde.

Slagvaardige cellen zorgen voor betere resultaten dan een van bovenaf aangestuurde moloch en zo kon het gebeuren dat twee cellen al snel vier cellen werden en dat die celsplitsing zich in hoog tempo bleef voordoen. BSO groeide extra snel door klein te blijven.

Hoe succesvol Wintzen ook was, zijn management- en bedrijfsfilosofie is nooit breed nagevolgd. Erger nog, toen Wintzen zijn bedrijf verliet, was het snel over met zijn cellen. Bijzondere bedrijven blijken toch erg afhankelijk van bijzondere leiders.

In zijn nieuwste boek 'Eckart's Notes' geeft Wintzen, tien jaar nadat de cellen door samenklontering weer een 'gewoon' bedrijf gingen vormen, uitleg hoe het systeem van vergaande zelfstandigheid en gedeelde verantwoordelijk binnen een snel groot wordende onderneming heeft kunnen functioneren. In zo'n vijftig korte hoofdstukken geeft hij evenveel tips aan de managers van nu.

Dat de huidige managers nooit in BSO-cellen hebben gewerkt, is geen bezwaar. De ideeën van Wintzen inspireren evengoed. Bij hem draait het vooral om vertrouwen schenken aan medewerkers in plaats van regels opleggen aan ondergeschikten. En dat past eigenlijk weer heel goed bij veel moderne managementfilosofieën, zoals die van het dienend leiderschap, Servant Leadership, en de platte organisatiestructuur waar veel ondernemingen naar streven. De verantwoordelijkheid voor het succes wordt dan breed gevoeld en gedragen.

Een kwart eeuw nadat Wintzen zijn medewerkers veel vrijheid gaf, en daar grote successen mee boekte, lijken zijn ideeën via een omweg toch weer heel actueel te worden.

Eckart Wintzen: Eckart's Notes. Lemniscaat, Rotterdam. ISBN 9789056379674; 224 blz. E 29,50.

» Article index